Haberler

Poliçe Nedir?

Sigortacılık sektörü pek çok farklı ayrıntının bir araya getirilmesi ve bu ayrıntılar üzerinde incelik ile durulması gereken bir alandır. Bu incelikli iş planının en belirgin kanıtı ise poliçe düzenleme sistemidir. Kısaca sigortalı ve sigortacı arasında yapılan bir çeşit yazılı sözleşme olan poliçeler; içerdikleri maddeler ile sigortalanacak malın ya da kişinin güvenliğinin sağlanması ve maddi olarak tarafların birbirine net bir beyanda bulunması amacı ile düzenlenmektedir. Buradan hareket ile en uygun maddeler toparlanarak genel şartlar adı altında bütün sigorta şirketlerinde kelime kelime aynı olacak şekilde müşterilere sunulmaktadır. Ancak bu genel şartların yanı sıra kişiye özel ihtiyaçların yaratabileceği farklılıkları da sigorta anlaşmasına eklemek amacı ile özel şartlar adı verilen ayrı bir belge daha düzenlenebilir. Bu şekilde sigortalanan sigorta kapsamında ne tür haklara sahip olacağı ya da ödemelerin nasıl yapılacağı gibi kritik konularda net bir bilgiye sahip olarak daha verimli bir süreci takip eder.

Poliçe Tanımı Nedir?

Genel bir tanım yapılacak olursa poliçe; sigorta hizmeti veren bir şirket ile sağlık, araç ya da emeklilik gibi özel branşlarda sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen birey arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Bu anlaşma karşılıklı kabule dayalıdır ve imzalanmadan önce sigortalanan tarafından tam olarak gözden geçirilmelidir. Poliçe yapılacak sigorta çeşidine göre özellikler gösteren bir belgedir. Poliçenin yanında belli başlı konuların karara bağlanarak belirtildiği şartnameler de müşteriye sunulur. Bu şartnamelerden ilki genel, ikincisi ise özel şartlardır.

Genel şartlar içinde; teminat halleri, sorumluluklar, tarafların hakları, teminat altına alınamayan durumlar, kaza veya hasar durumunda ortaya çıkacak sürecin belirlenmesi gibi sigorta için oldukça kritik konular bulunur. Bu kritik şartların tamamı ulusal olarak bütün sigorta şirketlerince takip edilmektedir. Genel şartlar standart bir metin olarak her yerde sigorta hizmetinden faydalanmak isteyenlere kelimesi kelimesine aynı olacak şekilde sunulur.

Genel şartların kapsamadığı, bireyin özel gereksinimlerinin ve beklentilerinin göz önüne alınarak genişletilen ya da daraltılan şartların bulunduğu metin ise özel şartlar adı altında poliçeye eklenir. Özel şartlar sigorta branşına göre ve kişilerin kendine has durumları düşünülerek yine karşılıklı anlaşma ile belirlenir.

Poliçenin Önemi Nedir?

Sigorta işlemleri için yapılan bu akit belgesi sigortalananın haklarının en iyi şekilde korunmasını sağladığı gibi sigorta şirketinin de dolandırıcılıklara ya da saptırmalara karşı korunmasına olanak sağlar. Poliçelerde yer alan ayrıntılı maddelerin tamamı risk satın alan sigorta şirketlerinin ve hizmet bekleyen müşterilerinin karşılıklı ya da tek taraflı mağduriyetler ile karşı karşıya kalmasını önlemek adına ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle doğru bir biçimde anlaşmanın hazırlanması ve tarafların karşılıklı anlaşması sonucu imzaya varılması sigorta sürecini kolaylaştıracağı gibi sigortanın işleme koyulduğu tarihlerde de sorunsuz işlemesine olanak sağlar.

Poliçe Çeşitleri Nelerdir?

Daha önce de bahsedildiği üzere sigorta poliçeleri her branş için düzenlenmek zorundadır. Bu çerçevede zorunlu trafik sigortası, DASK, Kasko ya da özel sağlık sigortası gibi branşların tamamında ilgili maddeler poliçe aracılığı ile düzenlenerek sigorta hizmetin faydalanacak müşteriye sunulur. Her bir branş için özel olarak hazırlanmış olup maddeler incelikle analiz edilip her iki tarafın da verilen hizmetten olumlu bir biçimde sonuç almalarını sağlamak amacı ile poliçelere eklenir.

Örneğin araç sigortaları için düzenlenecek poliçelerde kaza ve hasar durumlarında izlenecek prosedürün net bir şekilde belirlenmesi, ekspertiz hizmetleri gibi ayrıntıların mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şekilde sigortanın işleme gireceği hallerde her türlü durum, kesin bir çizgi ile ayrılarak tarafların kısa sürede işlemi gerçekleştirmesi konusunda kolaylık sağlar. Bunun dışında zorunlu trafik ve afet sigortaları poliçelerinin de sigortalananın mağdur olmaması için oldukça etkili bir biçimde hazırlanması büyük önem taşır.

Poliçede Neler Yer Alır?

En uygun poliçe standartları büyük oranda birbirinin aynı olarak belirlenmiştir. Buna göre poliçe içinde yer alması gerekli olan bilgiler sabitlenmiştir. Herhangi bir eksik durumunda poliçe ve sigorta işleminin aksaklığa uğraması ise kaçınılmazdır. Poliçede yer alan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tarafların temel bilgileri; isim, adres, vs.
Sigortanın hangi branş ve ne için yapıldığının belirtilmesi
Verilen teminat bilgileri
Başlangıç ve bitiş tarihleri
Ödeme koşulları ve sigorta priminin tutarı
Tanzim tarihi

Poliçeye Ek Metinler Nelerdir?

Sigorta işlemlerinin ve sürecin başlayabilmesi içim ilk adım; tarafların anlaşmaya varmasının ardından sigorta şirketinin müşteriye poliçeyi iletmesidir. Bu aşamada poliçede yer alan bilgilerin yanı sıra belgeye ek olarak iki metin eklenir. Bu metinler genel ve özel şartlardır. Bu şartnameler sigortanın bütün ayrıntısı belirtilerek ilgili kişiyi tam olarak bilgilendirmek amacı ile düzenlenmektedir. Sigorta şirketinin poliçe yanında genel ve özel şartların bulunduğu ekleri de müşteriye iletmesi ve müşterinin kısa sürede belgeleri inceleyerek kendisi için uygun bulup bulmadığını belirtmesi gerekmektedir. Bu şekilde anlaşmanın gerçekleşmesi mümkün hale gelir.

Poliçe Nasıl Düzenlenir?

Her türlü alanda sigorta işlemlerinin devreye girmesi, prim ödemelerinin başlangıcı gibi durumlar için ön koşul olan poliçenin düzenlenmesi de yine belli bir şekilde gerçekleşir. Buna göre sigorta konusunun ve kapsamının belirlenmesinin ardından sigortacı tarafından poliçe hazırlanır. Bu esnada müşterinin özel durumlarına hitap eden ve kişisel bir nitelik taşıyan özel şartlar düzenlenir. Poliçe hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içerisinde müşteriye ulaştırılır. 24 saatin aşılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü durumdan sigorta şirketi sorumludur.

Poliçe Nasıl İletilir?

Ek metinler ile birlikte müşteriye iletilecek olan poliçe; kağıt üzerinde olabileceği gibi internet üzerinden, online yollarla da kişiye ulaştırılabilir. Teknoloji kullanarak banka işlemlerinin bile gerçekleştirilebildiği bu ortamda artık sigorta poliçelerinin taraflar arasındaki iletimi de son derece kolay hale gelmiştir. İnternet üzerinde iletilen poliçe sigortadan faydalanacak taraf tarafından incelenip rahatlık ile onaylanabileceği gibi kağıt üzerinde bire bir olarak da bu işlemi hayata geçirebilir. Ayrıca çağrı merkezleri aracılığı ile poliçe hakkında bilgi almak, onay ve iptal işlemleri gerçekleştirmek de mümkündür. Hazır formlar kullanılarak oluşturulan online poliçeler sayesinde taraflar zamandan tasarruf ederler. Böylece müşteri yorulmadan sigortasını ve ayrıntılarını takip etme fırsatına sahip olur. Hizmet kalitesini üst seviyelere çıkaran bu durum sigorta sektörü için oldukça olumlu sonuçların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

DAHA FAZLASI

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyız?

Sağlığımızın değerini kaybetmeden anlamalıyız, onu korumak ve güvence altına almamız lazım. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda sağlık ile ilgili bir problem yaşadığımızda çok büyük pişmanlıklar duyabiliriz.
DAHA FAZLA

Konut Sigortası İndirimleri Nelerdir?

Konut sigortası yaptırmak, yaşamımızı kötü sürprizler karşısında güvence altına almak iyi hoş ama bir de bu işin bedeli var.
DAHA FAZLA

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası bir diğer deyişle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası motorlu araçlarınızın sigortalanması anlamına gelir.
DAHA FAZLA

İşyeri Sigortası Neleri Kapsar?

İş yeri sigortası; iş yerinizi deprem, sel, terör, hırsızlık, yangın gibi zorlu durumlarda koruma altına alan ve zararlarınızı karşılayan sigorta türüdür.
DAHA FAZLA

Hatay Dask

Deprem ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olmuş durumda.
DAHA FAZLA
Sigorta ile ilgili bir sorunuz mu var? Sorunuzu hemen sorun uzman ekibimizden cevapları alın 0507 218 07 62